PACS

Sl NoPACS NAMEAddressMobile Number
1Garhi BrahmannGarhi Brahmann8813089131
2Sonipat PublicSonipat Public8813089132
3ShezadpurShezadpur8813089133
4HullaheriHullaheri8813089134
5JuanJuan8813089135
6BhatgaonBhatgaon8813089136
7FarmanaFarmana8813089137
8SilanaSilana8813089138
9KhandaKhanda8813089139
10KharkhodaKharkhoda8813089140
11RohatRohat8813089141
12NahraNahra8813089142
13JakholiJakholi8813089143
14RaiRai8813089144
15Palri kalanPalri kalan8813089145
16MurthalMurthal8813089146
17BhiganBhigan8813089147
18S.P.TagaS.P.Taga8813089148
19Garhi KeshriGarhi Keshri8813089149
20K.P AhirK.P Ahir8813089150
21KhubruKhubru8813089151
22Bajana kalanBajana kalan8813089152
23PurkhashPurkhash8813089153
24MohanaMohana8813089154
25BarotaBarota8813089155
26Khanpur kalanKhanpur kalan8813089156
27MudlanaMudlana8813089157
28GohanaGohana8813089158
29KhandraiKhandrai8813089159
30Butana kunduButana kundu8813089160